Založ si blog

PF 2017

Tak ako dnes starý rok padá,

nech do Vašich srdiečok šťastie sadá.
Zabudnite na bolesť a starosti
a prežite ďalší rok v láske a radosti.

To Vám želá Inštitút ochrany ústavných práv.

 

Novoročné predsavzatie:

Nový rok sa často spája so zámerom niečo vo svojom živote zmeniť. Veľa ľudí sa preto rozhodne zvoliť si nejaký zámer, ktorý by potom mohli v ďalšom období realizovať. Je to asi dobrý nápad dávať si predsavzatia do nového roka. Radšej sa o niečo pokúsiť, ako nie. Začnime však zákerne. Načo čakať? Prečo ľudia potrebujú nejaký nový rok na to, aby začali niečo vo svojom živote meniť? Technicky je to jedno. Začať s niečím sa dá kedykoľvek. Sme však zvyknutí riadiť sa systémom. Potom aj udalosti podriadime určitému rozdeleniu.

Ako si vybrať vhodné predsavzatia?

Toto môže byť vyriešené pomerne rýchlo. Je pravdepodobné, že vám ako prvé niečo napadlo. V tej chvíli už asi máte vhodný námet. Ak je niečo, čo by ste radi vo svojom živote zmenili, zvyčajne si to už uvedomujete. Nemusí vám to byť príjemné – napríklad keď som ešte fajčil, vedel som, že zbaviť sa tohto zlozvyku by bolo to pravé. Ale zároveň som tú myšlienku potláčal, pretože sa mi nehodila…

Ak by ste sa museli začať zamýšľať, čo také by ste si mohli predsavzať na nový rok, je pravdepodobné, že to už bude skôr niečo pracovné. Nebráňte sa však ani takému nápadu. Neraz je výhodné dobre si premyslieť čo chceme dosiahnuť a potom vyberať cesty, ako na to.

Odporúčam vám, vyberajte si také ciele, ktoré vás osobne niečím inšpirujú, alebo napĺňajú. Alebo majú potenciál zlepšiť alebo spríjemniť vám život neskôr. V samostatnom článku si preberieme, aké „parametre“ by také predsavzatia malo mať. Aj to je dôležitá maličkosť, pretože ak si chybne zadefinujete svoje ciele, tak ich nakoniec nesplníte.

Často si ľudia dajú novoročný záväzok ako je napríklad

  • Tento rok byť povýšený
  • Viac zarobiť
  • Viac cvičiť
  • Znížiť stres
  • Schudnúť
  • Učiť sa nové veci

Podobné námety sú, samozrejme, veľmi podnetné. Nie sú však splniteľné. Nedajú sa merať. Ak totiž plánujete viac cvičiť, tak aj keď najbližší týždeň nepôjdete ani raz, nič sa nedeje. Veď celý rok je predsa pred nami. Práve v tom je chyba takýchto vágnych predsavzatí. Idú dni, nič sa nedeje a pritom máme hrejivý pocit, že tento rok bude práve tým zlomovým bodom. http://uspech-ako.sk/novorocne-predsavzatia/,

Kto chce zmeniť život svoj, či pomôcť zmeniť celú spoločnosť a spoločenský systém, má možnosť byť sympatizant, člen, realizátor v Inštitúte ochrany ústavných práv.

Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na  kontakt, je v článku tu: http://ak66ka.blog.pravda.sk/2016/12/16/nula-nie-je-o-odbornost/,
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

V tomto roku, ktorý sa o chvíľu končí, sa v našej krajine veľa zmenilo. S občanmi sme si na stretnutiach otvorene priznali, že poslanci parlamentu neslúžia svojmu poslaniu v zmysle Ústavy SR. Práve tam sa strácajú obrovské peniaze, ktoré potom vláda hľadá pri zostavovaní štátneho rozpočtu. Sme radi, že sa nám odvážne hlásia mnohí občania, ktorí sa stali obeťami bezprávia . Veľa odvahy všetkým občanom aj v Novom roku 2017 želá Inštitút ochrany ústavných práv.
Viac informácií o našej činnosti prinesieme aj na blogu sme…

Očakávanie versus realita

Na konci roka si každý robí hodnotenie svojej činnosti.  Inštitút ochrany ústavných práv (ďalej len „IOUP“) šíri svoje aktivity – najmä osvetu, monitoring, dokumentáciu pracovno-právnej legislatívy u zamestnávateľov za účelom

naplnenia ústavných práv. Sme nezisková organizácia, ktorá funguje na základe samofinancovania. Zatiaľ nemáme možnosť propagovať našu činnosť verejnoprávnou inštitúciou, nemáme vnútorný časopis a tiež nemáme rubriku pre verejnosť  v tom, ktorom časopise. Informácie O výsledkoch práce IOÚP šírime  prostredníctvom webu, či facebooku. IOÚP patrí medzi jednu z mála inštitúcií, ktorá pomáha občanom bez nároku na honorár. Možno si poviete, že dnes nerobí nikto nič zadarmo. To máte pravdu. My ukazujeme občanom, že ich prípady nebudú vyriešené na jednom pojednávaní. Každý občan chce dokázať svoju pravdu na súde, lebo ho sem posielajú  všetky štátne inštitúcie, na ktoré sa obráti v snahe o pomoc, keď zažíva bezprávie.

Príkladom úspešných sporov bol prípad na Okresnom súde Bratislava III, kde sme právne zastupovali anesteziologickú sestru proti Národnému onkologickému ústavu v Bratislave. Prípad bol skončený až po troch rokoch a žalobkyni bolo vyplatené 33 000 eur. Príkladom súdnych prieťahov sú prípady na Okresnom súde Pezinok, kde  pokračuje prípad riaditeľky Centra sociálnych služieb a vychovávateľa Strednej odbornej školy. Na Okresnom súde Prešov pokračuje prípad učiteľky zo Základnej školy. Na Okresnom súde Bratislava I pokračuje prípad štátnej zamestnankyne proti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalšej štátnej zamestnankyne proti Ministerstvu spravodlivosti SR. Na Okresnom súde Galanta pokračuje prípad informatika proti súkromnej firme. Na Okresnom súde Žilina pokračuje prípad technika. Na Okresnom súde Brezno pokračuje prípad matky maloletých detí.

IOÚP začal spoluprácu s aktivistom a  jeho zviditeľňovanou víziou pre Slovensko.  V rámci analýzy Národného projektu Slobodný názor občanov sa IOÚP začalo dostávať do povedomia občanov a roznieslo anketu zamestnávateľom, odborárom, zamestnancom, poslancom parlamentu, europoslancom. Do našej ankety sa hneď zapojilo až 10,5%  najchudobnejších okresov východného Slovenska, kde primátori dostali sprievodný list, aby oslovili vo svojom regióne odborové organizácie a tie aby anketu poskytli zamestnancom. Podľa výsledkov sme zistili, že oslovení primátori, starostovia a ich manažment si s anketou  veľa práce nedali, skôr si vypísali anketu len riadiaci pracovníci. Ako nás informovali z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a z Ústavu pamäti národa, nebola vôľa zo strany zamestnávateľov vyjadriť Slobodný názor občana od svojich zamestnancov.

Celkovo sme zistili, že forma anketových otázok nie je u našich zamestnávateľov, poslancov, primátorov, starostov, europoslancov obľúbená. Preto si vážime odpovede zamestnancov z Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Vážime si odpovede zamestnancov zo Sečoviec, z Královského Chlmca, z Veľkého Šariša.

IOÚP v súlade s Ústavou SR a ústavnými právami dokumentuje ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní u každého zamestnávateľa. Sledujeme  prípad Ústavu pamäti národa, kde v októbri 2016 napísalo až 44 zamestnancov Ústavu pamäti národa na Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a požiadali o pomoc pri ochrane pred prepustením. Vzhľadom k tomu a v snahe pomôcť občanom predsedkyňa IOÚP na  Výbore  Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyslovila prítomným poslancom požiadavku, aby bola pri tomto výbore zriadená Komisia proti násiliu.

Pána predsedu Ústavu pamäti národa sme oslovili o pomoc pri udelení in memoriam pani Eleonóry Witkovskej, ktorá sa odvážne postavila proti zlému hospodáreniu počas socializmu, za čo bola prepustená. Prípad je stále v Ústave pamäti národa v štádiu riešenia.

IOÚP zaregistrovalo nové obete mobbingu, bossingu z Rektorátu Univerzity Komenského, z Protimonopolného úradu a ďalšie obete, ktoré majú strach zviditeľniť svojho zamestnávateľa, z okresu Čadca, Nového Mesta nad Váhom,  z Martina, z Trenčína.

O prípadoch nesprávnej aplikácie Zákonníka práce nás informovala štátna zamestnankyňa z Inšpektorátu práce Trenčín, a z Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny Bratislava.

Prípad pána z okresu Nové Mesto nad Váhom, ktorý sme registrovali koncom  októbra nie je o mobbingu, ale ako sme zistili o nesprávnej aplikácii zákona o rodine.

IOÚP sa zúčastnil konferencie dňa 1. 6. 2016 na Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a dňa 15. 12. 2016 na Úrade komisára pre deti. Na obidvoch konferenciách sa IOÚP aktívne zapojil aj do prednáškovej činnosti. Naše príspevky budú zverejnené v Zborníkoch.

Dňa 25. 10. 2016 IOÚP oslovili dvaja novinári, ktorí nám navrhli predložiť Dohodu o spolupráci.

Na pojednávaniach dňa 23. 11. 2016  sa nám na Okresnom súde Bratislava II, dňa 7. 12. 2016 na Okresnom súde Žilina dňa 21. 12. 2016 a na Okresnom súde Bratislava I priamo advokáti zastupujúci zamestnávateľa uviedli prítomnosť IOÚP aj do Zápisnice.

Keďže sa IOÚP zaoberá ochranou ústavných práv, oslovil nás študent Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorý chcel spoznať aktivistu brániaceho svoje ľudské práva formou sprejerstva na parlament. Rozhodol sa o téme Sprejerstvo v aplikácii ochrany ľudských práv napísať diplomovú prácu.

Pre sústavne sa šíriace hrozby a výskyt porušovania ľudských práv občanov v celej Európskej únii sme informovali o našej činnosti osem veľvyslancov. Poľský veľvyslanec nám zaželal veľa úspechov v našej ťažkej práci a ruský veľvyslanec nám v priateľskom rozhovore porovnal našu víziu s činnosťou v ich krajine.

Ďalej sme oslovili aj pána premiéra a pána predsedu parlamentu, aby sme ich informovali o našej záslužnej činnosti pre občanov. Zatiaľ sme neobdržali pozvanie na stretnutie. Požiadali sme o stretnutie aj predsedu politickej strany ĽS NS Mariána Kotlebu a poslanca politického hnutia  OĽaNO Jána Marosza.

Napriek tomu, že sme dosiaľ nenadviazali žiadnu spoluprácu, všimli sme si z dennej tlače a internetu, že tieto politické strany pokračujú podľa našej vízie, a preto Inštitút ochrany ústavných práv aj v ďalšom roku 2017 bude šíriť svoje aktivity.

Šťastný a požehnaný Nový rok 2017 želá Inštitút ochrany ústavných práv

 

Dvorní blázni boli niekedy múdrejší ako králi.

24.03.2017

Odkiaľ by sa nabrali v štátnej pokladnici peniaze, ak by všetky banky, z ktorých mimochodom nepatrí ani jedna Slovensku, svoju hotovosť predisponovali do domácej krajiny a žiadna z bánk by viac »

Relácia J. P. P. 9. diel. Právne nedovolený obsah

23.03.2017

První reakce na námi zveřejněnou část odposlechů v kauze Gorila Slovenská republika / Bratislava Zde zveřejňujeme první zápornou reakci na námi zveřejněnou část z odposlechů v kauze Golrila viac »

Relácia J. P. P. Haščák sa pýta Malchárka 6. diel.

22.03.2017

Relácia J.P.P. Haščák sa pýta Malchárka 6.diel. Transpetrol. a.s. Haščák sa pýta Malchárka čo je s Transpetrolom. Malchárek hovorí, že zajtra by do SR mal na súkromnom lietadle prísť viac »

Jemen, útok, Saudská Arábia

Nálety na dve rôzne oblasti v Sýrii zabili 32 ľudí vrátane 8 detí

25.03.2017 21:14

Osem detí sa nachádzalo medzi najmenej 32 ľuďmi zabitými pri dnešných náletoch na dve rôzne oblasti v Sýrii, ovládané povstalcami.

Erdogan

Turecko podľa Erdogana môže usporiadať referendum o členstve v EÚ

25.03.2017 19:27

"Teraz nás 16. apríla čaká referendum a potom sa môžeme rozhodnúť, že urobíme ešte jedno, o prístupových rozhovoroch," povedal turecký prezident.

výstava, poprad,

Rezidencia smrti je obrazom nacistických hrôz

25.03.2017 19:20

Dvadsať nafotografovaných grafických obrazov tvorí výstavu pod názvom Rezidencia smrti.

laptop, notebook, digitalizácia

V Istanbule balia počítače do fólie, do kabín lietadiel do USA nesmú

25.03.2017 17:35

Zákaz určitých elektronických prístrojov v kabínach mnohých dopravných lietadiel smerujúcich do Spojených štátov začal platiť v sobotu na letisku v Istanbule.

ak66ka

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 59966x
Priemerná čítanosť článkov: 606x

Autor blogu

Kategórie